Thơ  

Nhớ Quê

Lê Đình Viễn Lan


 
Quê ơi còn mãi đến bây giờ.
Bóng lũy tre buồn cả giấc mơ.
Gió xạt xào khua quanh ngõ vắng.
Bờ xa thắt thẻo giọng đò đưa.
 
Đâu những giòng sông bến nước xưa.
Ai thương, ai nhớ với ai chờ.
Ai kẻ ra đi, người ghé lại.
Vạn mảnh tình muôn con nước đưa.
 
Đâu những đêm mưa gió ngập trời.
Lời ru con ngọt ấm làn môi.
Tình quê trăn trở trong hơi gió.
Thổi suốt tim người xa viễn khơi.
 
Nhớ thương đâu chỉ tháng năm dài.
Niềm quê đau đáu cả thiên nhai,
Trời mây non nước đâu đâu cũng.
Một khối sầu giăng kín cỏ cây.
 
                       Lê Đình Viễn Lan. 


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,800
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/23/2009)
Người gửi: Ngô Đồng