Thơ  

Sắc Âm

Cao Nguyên

sắc âm

vẽ tình một nét môi cười
lộng khung mơ huyễn treo nơi vách thiền
mở đêm trăng sáng lọt nghiêng
xuyên qua dáng ảnh gợi duyên khởi hồng

thử đưa tay chạm, hình không
chỉ còn nghe bóng dụ ngôn sánh lời
khép tình dấu nét môi cười
nguyên trong ảo giác tuyệt vời sắc âm!

Cao Nguyên

 


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,020
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (4/15/2009)
Người gửi: