Thơ  

Vại cà thời gian

caphesuotngay

Sân tháng Ba
 
 
Buồn tót lên sân tháng 3
Hàng hiên muối sổi vại cà thời gian
 
Nhớ chiều quang gánh thu, đông
Trăm bờ cải cũ ngồi trông hoa vàng
 
Mây theo mưa gió tản hàng
Phố mân mê vạt nắng tàn chưa buông
 
Mấy hôm buồn quá là buồn
Ước chi có trận cuống cuồng đi ngang
 
Thời gian, cũng vẫn thời gian
Bầm đau xuống vại cà hoang mang chờ
 
Chỉ còn muối trắng bài thơ
Tháng Ba vỗ cánh giấc mơ qua miền
 
Quay nhìn lại phía hàng hiên
Thấy màu rêu phủ vại phiền muộn thôi
 
cpsn


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,969
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (3/1/2009)
Người gửi: