Thơ  

Du mục - Mưa nguồn

Kháchmưa nguồn rơi mãi khôn nguôi
nỗi đau trầm cảm rã rời tịch nhiên
ô hay thương hải tang điền
vong thân mấy nẻo phi tuyền chia xa


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,782
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (3/1/2009)
Người gửi: