Thơ Tình Người

Chân Tâm

Không Quán

Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,722
Nguồn: http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=433606
Đăng bởi: Nghi Lâm (2/18/2009)
Người gửi: Nghi Lâm