Thơ (Chưa Xếp Loại)

Dỗi...

Phù Dung

dỗi...

ngúng ngoa ngúng nguẩy
cái chữ dỗi tôi
xuân về lộc nẩy
cái chữ còn ngơi...

hỏi sao lại thế
giận lẫy gì nhau?
đôi mình như thể
hoa / lá quyện nhau...

dậy thôi - cái chữ
nắng réo ngoài kia
rong chơi chuyện kể
vui buồn xẻ chia...

chữ rằng:
ai bảo cô ngoa
đem em ra ngửi
để hoa phấn tàn?

em ơi
chiếc lá
cũng vàng...


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,686
Nguồn: phố rùm ĐT
Đăng bởi: Ngô Đồng (2/2/2009)
Người gửi: