Thơ  

Ru em

caphesuotngay


  
Ru em bằng hạt trong veo
Sợ mai nắng xế qua đèo rồi xa
 
Ngủ đi anh vén tóc xòa
Nhẹ khung cửa bé tình ca gió vào
 
Này là môi sốt độ cao
Này là trán nóng biết bao nhiêu chiều
 
Ngủ đi gởi cái hôn kêu
Nụ say chúm chím có liều lĩnh không
 
Giấc ngoan để hái mơ mòng
Gần thêm, sát nữa, chăn bông cận kề
 
Quạt đây anh đuổi mây che
Hát đây trần thế vỗ về à ơi
 
Dẫu trong mộng có đôi người
Cứ nghiêng hẳn nhé nụ cười sang anh
 
cpsn


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,606
Nguồn:
Đăng bởi: PhuDung (1/19/2009)
Người gửi:
Người sửa: Phù Dung;