Thơ Lứa Đôi

Về Chưa

Bạch Hạc

Anh về tự ngàn trùng xa
Đem bao mộng ước mượt mà tóc em
Mỗi ngày nỗi nhớ một thêm
Bước đi xin nhẹ cho mềm áo xưa

Về chưa? Anh đã về chưa?
Hay là chỉ gió, chỉ mưa qua đời
Để bờ tóc rối tơi bời
Để mùa nắng cũ cũng thôi không về


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,454
Nguồn: Phạm Kim
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (12/16/2008)
Người gửi: Phạm Kim