Thơ  

Gặp...

thangtram

em có nỗi buồn như mật đắng
ngậm vào tê điếng lưỡi môi ta
đời mòn góc khuất nghe âm ỉ
tiếng mọt ăn từ trong lấn ra

em có tình điên vần vũ tới
như cơn giông tối đất đen trời
ta. khách lạc đường lơ láo bước
chẳng có ai mà hỏi một lời

thế là hạnh ngộ như ân sủng
thành thú đau thương tuyệt tận về
đau đáu đời nhau. tình trộn lẫn
máu. xương. da. thịt. dặt dìu mê


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,297
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (11/8/2008)
Người gửi:
Người sửa: CV;