Thơ  

Suy nghiệm

CV

 


 
Suy nghiệm
 


   Tình yêu trong trái tim
   như con khủng long trên trái đất.
   làm sao tìm ra chỗ trú trong những cơn bão mang những cái tên rất đàn bà

   Anh và Em ở hai đầu bập bênh
   Một người cho nhiều hơn nhận nên nhẹ nhàng bay lên trời cao
   Một người nhận nhiều hơn cho nên nặng nề rơi vào hố thẳm

   Ở giữa trời cao và hố thẳm là bộ xương của con khủng long
   là bia mộ của tình yêu

   Thượng đế chỉ nhầm lẫn một lần - khi tạo ra khủng long
   Tình yêu là một lỗi lầm, cứ lập đi lập lại mãi giữa Anh và Em 

   cv 
    


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,896
Nguồn: KGR-Diễn Đàn ĐT
Đăng bởi: PhuDung (9/23/2008)
Người gửi:
Người sửa: Phù Dung;