Thơ  

Mấy Khúc Tình Mê

thangtramKhi em chín nẫu sầu tình
ta đau đáu cả một nhành tâm hoa
nửa đêm hồn lút trăng tà
vườn ngai ngái chút hương là đà bay

Khi em khép lại tình gầy
không gian huyễn hoặc rụng đầy ánh sao
ta về. ngón vỡ hư hao
giữa ngân hà vớt chiêm bao mấy giòng

Khi em nơm nớp tơ lòng
sợi thương sợi nhớ chập chùng đẩy đưa
biết ta còn đủ trời mưa
mời em tắm gội hồn thơ dại về

Khi em vời vợi bến mê
thuyền ta khua nhịp chèo xô sóng ngầu
ta về đâu
em về đâu
mười phương biết được phương nào tạm dung


thangtram


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,829
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (9/6/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung;