Thơ  

Chải Tóc

Hư Vô - Úc Châu


 
Này em , nghiêng thấp đôi vai
Để anh chải sợi tóc bay ngược dòng
Này em , cúi xuống hư không
Chải luôn sợi nắng cầu vồng trên vai .
 
Thương em mái tóc xõa  dài
Chải trăm năm một hình hài đời sau
Này em , bước tới bể dâu
Chải chung hai nhánh cùng đau một lần .
 
Tóc em sợi rối tơ trần
Buông theo nước mắt trao thân vào đời
Hình như em đã lạnh môi
Để anh gọi nắng về phơi mưa vào .
 
Buồn ngang vết cắt kim đau
Bóng em hóa hạt bụi đào ngây ngô
Này em , ôm sát hư vô
Chải vào hoang phế hương bồ kết xưa…
 
Hư Vô
       
       
 
                                                                                                               
 
       
       


Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,696
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/30/2008)
Người gửi: Hư Vô Úc Châu
Người sửa: Ngô Đồng;