Thơ  

Bím tóc

Nguyên Nhân

 
Ta về theo dấu mưa tan
Vòng vo chốn cũ đâu tàn tích em ?
Phố nhà như đã chưa quen
Hàng cây khép nép bên hiên đợi chờ


(Bím tóc hoa vàng – Hư Vô)
 
 
Bím Tóc
 
Ở vùng giữa nắng và mưa
Có ta khập khiễng tình chưa lụy đời
 
Vì em về phố chợ chơi
Thong dong một buổi quên lời hỏi han
 
Thôi đành bím tóc hoa vàng
Trong ta độ ấy có tàn tích em


Nguyên Nhân 


 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,903
Nguồn: CNLMLHĐT-DĐĐT
Đăng bởi: PhuDung (8/22/2008)
Người gửi: Nguyên Nhân