Thơ  

Phố Mưa

Khiếu Long

 


Phố Mưa

Đưa em xuống phố mưa bay
Chông chênh nỗi nhớ đếm ngày phù vân
Mưa nồng nàn sợi bâng khuâng
Lời yêu em... vẫn ngại ngần rồi thôi

Mùa mưa phương đó xa xôi
Em còn năm tháng bên đời chờ nhau
Mưa lạnh lùng giọt rơi mau
Vàng phai kỷ niệm uá màu yêu thương

Mưa trên vai áo buồn vương
Tóc em bay giữa vô thường trăm năm
Mưa về từ cõi xa xăm
Ta đi từng bước âm thầm dưới mưa


Khiếu Long
 
 


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,973
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/12/2008)
Người gửi: KhieuLong