Thơ  

Tình

Nguyên Nhân

Tặng B.X.
 
Ta có thơ với thơ
Ta có tình với tình
Như đời quen, có hình có bóng
Đường chiều mưa, áo rộng choàng chung
 
Ta làm thơ bằng thơ
Ta làm tình bằng tình
Như tiệc vui, như bình có rượu
Như đêm về, nằm ngủ bên nhau


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,320
Nguồn: Cái Nòi Lãng Mạn Lại Hay Đa Tinh
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/2/2008)
Người gửi: Nguyên Nhân