Thơ  

Thấy còn

Khách

... 
con chuồn chuồn tuổi thơ
bay ngược giòng sông hiện tượng
 
gỡ chiếc mặt nạ thời gian
hóa kiếp điện đài hoang tưởng
 
ở chốn bản lai
thấy còn dấu chân đuổi bướm
 
khách


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,854
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/24/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung; CV; Phù Dung;