Thơ  

Câu hỏi (2)

Khách

...

ơi giấc phù sa
của loài dã thảo
 
vì đâu
 
bài thơ còn mải mê tìm
một phiên bản khác

khách


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,698
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/24/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung; CV;