Thơ  

Người Tình Hư Vô

Hư Vô - Úc Châu

 
Tại em
bước vội qua cầu
Đâu hay
ngọn tóc vướng vào vai anh
Giật mình
chiếc lá rơi nhanh
Heo may gãy đọt trên cành nguyên
trinh.
 
Ghềnh khơi
con nước động tình
Mùa thu cởi áo phơi hình hài
em
Tơ vàng trải lối
chưa quen
Ngại em dốc lạ đường trơn
khó vào.
 
Anh về bước chậm,
cầu cao
Gai gang vết cắt nát nhầu
dấu chân
Có qua hết đoạn
đường trần
Xin em chăn giữ mộ phần
riêng anh…
                                                                          
Hư Vô
                                                                    


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,281
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/24/2008)
Người gửi: Hư Vô Úc Châu
Người sửa: CV;
 /  /