Thơ  

Một Màu Môi

Như Nguyện


 
Khi đi qua một vùng biển cát
Tôi bỗng gặp: một bông hoa
Nhưng, có thật tôi muốn hái
Bông hoa đó để: Tặng – Cho - Người
 
Cánh hoa nồng nàn mang sắc: một màu môi
Trên vùng biển cát hoang sơ
Vùng biển nhớ chập chùng nắng cháy
Không là ngày, nhưng cũng chẳng là đêm
 
Người có biết: trong tận cùng màu sắc
Kìa là: những giọt nước mắt không vơi
Kìa là: những lằn roi hằn vào tim tôi
Trăm sắc đời gói trong một: màu môi
 
Có thật: Tôi và Người muốn trao hết nhau
Những màu sắc ấy trong những ngày khát cháy 
 

Như Nguyện
2006-08-23 


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,810
Nguồn: PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/20/2008)
Người gửi: Như Nguyện
Người sửa: Ngọc Dung; Phù Dung;