Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chúng Mình Mất Hết - Chỉ Còn Nhau

Hư Vô - Úc Châu


Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
Còn nửa đời sau cho hết em
Hai nửa đời ta chung thành một
Tính ra còn được cả trăm năm.

Anh bước lạc xứ người xa lạ
Biết đâu là nhà giữa phố đông
Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
Ngày theo chồng khóc nhiều lắm, phải không ?

Như dòng sông chia hai nhánh rẽ
Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
Mơ ước một lần, dù ít ỏi
Có em bên đời, sống chết như nhau.

Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau.

Hư Vô
http://www.youtube.com/watch?v=KzlaSxpQl9k


Số Lần Chấm:  
74

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 8,184
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (7/15/2008)
Người gửi:
Người sửa: CV; Phù Dung;