Thơ Nỗi Lòng

Thủy Mặc III

Đinh Hùng

Thủy Mặc III
(Đường Trưa)

Lá xanh che khuất đường trưa,
Bóng thêu hoa nắng, lưa thưa điểm vàng.
Trời cao lắng xuống trường giang,
Hững hờ thay! áng mây hàng trôi qua .

Mây kia còn mãi nghĩ xa,
Hồ lim dim ngủ, chói lòa ánh gương.
Nhạc buồn một điệu thê lương:
Kèn ve nổi tiếng xót thương mấy hồi?

Buổi trưa ngừng giữa lòng tôi,
Ái tình đỏ sắc hoa rơi đầu cành.
Chừng nghe qua bóng lá xanh,
Có chân ai lặng bước nhanh trong sầu?


Số Lần Chấm:  
22

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,771
Nguồn: Phạm Anh Dũng
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (11/1/2007)
Người gửi: Phạm Anh Dũng
Người sửa: Pham Anh Dũng;