Thơ (Chưa Xếp Loại)

Khất Thực

Phù Dung

Khất thực...

Thầy em hôm nay bị ốm
Kinh đời chẳng thấy ngâm nga
Em buồn nên theo nắng sớm
Ra đường khất thực người ta...

Cho em xin nhành lá thơm
Xông tình ngát hương ngày cũ
Cho em xin vàng hoa nụ
Rải dấu chân mùa thương xa...

Xin thêm vài lon gạo chữ
Đem về thổi một nồi thơ
Xin hết mùa giông nước lũ
Nấu đầy một bát canh mơ...

Rồi thầy sẽ không buồn nữa
Rồi em sẽ chẳng khổ thân
Rồi chuông sẽ ngân nhịp lửa
Rồi nắng sẽ về bên sân...

Phù Zung
VI.22.2007


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,057
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/22/2007)
Người gửi: PhuDung