Nhạc Tân Nhạc

Trên Hoang Tàn Đổ Nát

Trần Đình Quân

Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Người tìm về ngôi nhà cháy,
Ngồi gục đầu ôm nỗi sầu
Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Người tìm về với dòng sông
Bên chân cầu đã gãy đổ

Trên hoang tàn đổ nát
Mẹ già hết nước mắt
Thương con, thương hoài, thương hoài...
Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Đứa bé tìm những người thân yêu, đâu rồi đâu rồi

Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Anh không còn nghe tiếng nói,
không còn thấy được nụ cười.
Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Em không có khoảng trời xanh
niềm vui đã vỡ tan tành

Trên hoang tàn đổ nát
người tìm về đâu thành phố
chỉ còn lại những nấm mộ
Trên hoang tàn đổ nát hôm nay
Người đã nhìn thấy gì chưa,
Chẳng còn ai, chẳng còn ai.


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,733
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: tvmt
Người sửa: TVMT 9/29/2003