Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Hò Nện

( Dân Ca )

Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập

Dân Ca Miền Trung


Nhịp 2/4

(Là hù là khoan nì, là hù là khoan)
Ai mà nì (là hù là khoan nì)
Lợp miếu mà thiếu tranh nì (là hù là khoan nì)
Lợp đình mà thiếu ngói nì (là hù là khoan nì)
Xây thành mà thiếu vôi nì (là hù là khoan nì)
Ơi khoan hỡi hò khoan
(Là hù là khoan nì)
Ơi khoan hỡi hò khoan.
(Là hù là khoan nì)
Hết khoan rồi sang hụi ì (ớ hơ hụi ì)
Hết hụi ta lại khoan nì
(Là hù là khoan nì) khoan là khoan ta hò khoan
(Là hù là khoan nì) khoan là khoan ta hò khoan.
Dân Ca Việt Nam - Đoàn Nguồn Sống Xuất Bản -10/10/1970


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,113
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Bảo Trần
Người sửa: baotran 11/13/2002 8:26:50 PM