Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Lý Con Sáo "Quảng"

( Dân Ca )

Đoàn Văn Nghệ TNHSSV Nguồn Sống sưu tập

Dân Ca Miền TrungNhịp C, mau


Ai đem con sáo tình bạn sang sông ư...
làm răng để cho để cho con sáo ư ư ư
Để cho để cho con sáo xổ lồng bay xa ư...
làm răng để cho để cho con sáo ư ư ư
Xổ lồng bay xa ư...bay xa ư...bay xa.
Dân Ca Việt Nam - Đoàn Nguồn Sống xuất bản - 10/10/1970


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,411
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Bảo Trần
Người sửa: baotran 11/11/2002 8:22:05 PM