Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Chanh Chua

( Dân Ca )

Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập

Dân Ca Miền BắcNhịp 2/4

(1)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ chim
Thứ chim là chim loan phượng
Thứ chim là chim chích choè
Á quan họ rằng nghe tôi kể kể chuyện tre.

(2)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ tre
Thứ tre là tre chẻ lạt
Thứ tre là tre làm nhà
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng chanh

(3)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ chanh
Thứ chanh là chanh ăn quả
Thứ chanh là chanh gội đầu
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng hoa

(4)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ hoa
Thứ hoa là hoa quân tử
Thứ hoa là hoa chung tình
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng dâu

(5)

Lên trên rừng ba mươi sáu thứ, thứ dâu
Thứ dâu là dâu ăn quả
Thứ dâu là dâu nuôi tầm
Á quan họ rằng nghe tôi kể người trồng sâm


Dân Ca Việt Nam - Đoàn Nguồn Sống xuất bản - 10/10/1970


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,291
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Bảo Trần
Người sửa: baotran 11/11/2002 8:11:47 PM