Nhạc Tân Nhạc

Một Lần

Thụy Mi

Thơ: NNghi

Trình bày:
Thụy Mi

[ 4/4 - C ]

Người đi để lại chút ngậm ngùi
Ngàn lời hờn dỗi nghẹn bờ môi
Có lẽ ?!?
Ừ, chỉ là có lẽ ...
Có lẽ người buồn ...
Ta ... chẳng vui

Người đi!
Ừ, thế người đi thật!
Biệt ly ... vui gì ?!?
mắt lại cay!
Có lẽ ?!?
Ừ, cũng là có lẽ ...
Có lẽ vấn vương chút lòng này

Người đi,
Ta tiễn một lần
Một lần thôi nhé!
Chùng chân
Ta về!!!


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,549
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: ©¿® 4/17/2003 12:27:41 AM