Nhạc Tân Nhạc

Ðại Lộ Hoàng Hôn

Y Vân

Sáng tác trong thập niên 60

Nhịp 4/4 Điệu Slow Hợp âm Mi giảm trưởng

1.

Người . . . về người đi . . . hoàng hôn . . . một lối
Đường một đưòng hai . . . chiều đưa vào tối
Trời . . . cao và gió . . . đầy
Hàng . . . cây cùng ghế . . . dài
Nào ai lẻ bóng ?
Nào ai thành đôi ?

2.

Đời . . . mình là con . . . tàu qua . . . nhiều lối
Mà thăng trầm như . . . trùng dương nổi sóng
Trời . . . mây một lớp . . . thành
Biển . . . khơi một nỗi . . . niềm
Bàn tay còn trắng
Lòng không tình thương

Điệp khúc

Gió . . . băng . . . gối mộng
Sương trắng . . . chăn mơ
Gió khua ngõ hồn
Mưa . . . ướt . . . tâm tư
Biết ai . . . tâm sự
Ghế . . . lạnh lùng chờ
Những chiều . . . vàng mờ

3.

Đại . . . lộ hoàng hôn . . . hồn hoa . . . ngập nắng
Thời gian thường vô . . . tình theo đời sống
Ngày . . . xanh thì khuất . . . dần
Chiều . . . rơi nhuộm tóc . . . vàng
Mà trong lòng thấy
Còn thiếu tình thương

(Chép theo băng cassette "Chương trình nhạc tuyển 1 - Tiếng hát Thái Thanh" thực hiện tại Saigon khoảng năm 1973)

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,752
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Biển Nhớ
Người sửa: tvmt 7/25/2002 11:57:17 AM