Nhạc Tân Nhạc

Lời Của Giòng Sông

Trịnh Công Sơn

Trình bày:
Khánh Ly

Nhịp 4/4 Chậm Hợp âm Đô trưởng

1.
Người tìm đến . . . với bước chân
Âm thầm . . . mùa hạ
Từng cơn mưa . . . trút lá
Và dòng sông . . . cuốn đi
Tay hư vô đốt nến
Chiều chơi vơi lên cao
Rồi dòng sông . . . cũng mang theo
Tên người . . . vào huyền thoại
Tay hư vô che dấu
Chiều qua truông mây sâu
Rồi tình yêu . . . cũng qua mau
Chia người . . . một bãi sầu

Điệp khúc

Người tìm về dòng sông
Người tìm về dòng sông
Hỏi thầm . . . về đời mình
Hoang vu dòng nước lũ
Người tìm về biển xanh
Người tìm về biển xanh
Nói thầm . . . về đời mình
Ăn năn dấu rêu phong

2.
Người về nhớ . . . vết tích xưa
Sa mù . . . ngàn trùng
Dòng sông đêm . . . thắp nến
Mặt trời quên . . . dấu chim
Ôi hư vô phong kín
Tuổi thơ ngây mong manh
Rồi dòng sông . . . cũng miên man
Đưa người . . . về mộ phần
Chân qua đây . . . sương khói
Đường hư vô . . . trên tay
Rồi tình yêu . . . cũng xa khơi
Phiên sầu . . . là tháng ngày

Tài liệu tham khảo: Ca Khúc Trịnh Công Sơn: Thần Thoại Quê Hương, Tình Yêu và Thân Phận, bìa họa sĩ Đinh Cường, Nhân Bản ấn hành .


Số Lần Chấm:  
22

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,873
Nguồn: Dĩa Việt Nam 45s, 1969
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Biển Nhớ
Người sửa: CV; tvmt 5/18/2002 1:42:51 PM