Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Kỷ Niệm Trong Tôi

Ngoại Quốc

Người đã khuất xa rồi,
Những ân tình như áng mây mờ
Những kỷ niệm còn mãi trong tôi
Ôi tháng năm giờ đã phai tàn..

Còn đâu những ân tình
Những kỷ niệm rồi cũng xa mờ
Ngồi thương nhớ vây quanh
Như lá Thu tàn úa trong tôi...

Ôi ta xa nhau mấy Đông rồi
Trong đêm cô đơn khóc mình tôi
Anh ơi Đông sang đời cô quạnh
Ta mất nhau rồi đời khó vui...

Chiều nay lá Thu vàng
Đời cũng chóng phai tàn
Ngồi thương nhớ vây quanh
Anh đã xa mờ khuất trong tôi...


Số Lần Chấm:  
16

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,927
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: ©¿®; chinrom 4/1/2002 4:23:45 AM