Nhạc Tân Nhạc

Chiếc Áo Người Thương

Lê Quang

(Bài này hát theo giọng Nam)

Ðố ai kiếm được cái vảy con cá Trê vàng
Cái gan là con tép bạc mấy ngàn anh cũng mua
Dễ đâu kiếm được cái vảy con cá Trê vàng
Có đâu là gan tép bạc để mà mà anh muốn mua

Chẳng thương cái cổ cái cổ em có hột xoàn
Thương em áo vá giẻ, vá quàng thân tứ thân
Chẳng mong cái cổ cái cổ em có hột xoàn
Mong anh đến bên hẹn nhớ người thương anh

Nhớ em vất vả nơi chốn quê nhà
Sớm hôm làm nương giúp mẹ
Tháng ngày là dầm nắng mưa
Thoảng hương lúa trổ hương khắp trên đồng
Thân thương chiếc áo cũ nhớ người khi vắng xa


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,062
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: chinrom 2/6/2002 2:56:24 AM