Nhạc Tân Nhạc

Tình Huế Và Tôi

( chưa biết )Huế Ơi,
Sôing Hương, núi Ngự nhuộm trăng vàng
Mênh mang lơ lửng chiếc thuyền nan
Câu hò mái đẩy, ôi tha thiết
Nhẹ nhàng chèo quế ánh trăng lan

Thôn Vy~mo*mang`tieng^'tho*?than
Thap^'thoang'tu*`xa buong^tieng^'ddan`
Nghieng^tron`chiec^'non'bai`tho*hoi?
Song^nuo*c'thuyen^`ve^`co'ai sang?
Gio'hon^ddinh?Ngu*.toa?huo*ng dday^`
An Cu*u.mua*ve^`uo*c'toc'may^
Tung ta(ng ta`ao'em e then...
Mong ddoi*.tra(ng ve^`kip.toi^'nay!!


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,747
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: perso.wanadoo.fr
Người sửa: TVMT 10/10/2002 5:44:38 PM