Nhạc Tân Nhạc

Đôi Bờ

Cung Tiến

Thơ : Quang Dũng


Moderato, simplice


Thương nhớ ơ hờ ...thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai?
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh đất Tề
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ ..
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Xa lắc rồi em người mỗi ngã
Bên nầy đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Là hết, là hết, thôi rồi chuyện trước sau ...

Saigon 1971


Tài Liệu Tham Khảo: “Ca Khúc Cung Tiến” - Kẻ Sĩ xuất bản


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,237
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: tvmt
Người sửa: Pham Anh Dũng; Ngô Đồng; tvmt 3/14/2002 10:47:25 AM