Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Bóng Em

( Dân Ca )

Dân ca Chàm

Kìa xa thấp thoáng ai trên đường lại đây
Bóng áo xanh đeo cườm lấp lánh đến nơi này
Hình như dáng em yêu đang đi nhịp nhàng
Hình như bóng em yêu đang đi nhịp nhàng


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,650
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Angie
Người sửa: tvmt 3/23/2002 12:42:12 PM