Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Chuông Vang Vang (Jingle Bell)

James Pierpoint

Nguyễn Duy

Trình bày:
(chưa biết)

[ F - 2/4 ]

Jingle bell Jingle bell Jingle on the way
Oh what fun it is to ride in a onehorse open sleigh hey

Một trời sáng trong an lành, và một vùng tuyết ôm cây cành
Một ngày sáng bao la tình, một nỗi sướng vui hồi sinh
Mừng ngày chúa sinh ra đời người người đó đây vui cười
Hòa bình đến cho muôn người cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày giáng sinh an hòa mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng

Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên
Đêm noel ơi đêm ta sinh ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên
Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau an bình

Bong binh bong... Bong binh bong chuông giáo đường thánh thót
Đêm noel chuông vang như mang bao yêu thương lang trên ánh sao sáng
Bong binh bong... Bong binh bong đêm giáng trần Thiên Chúa
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên Chúa giáng sinh ra đời


Jingle Bells
James Pierpoint - 1857


Dashing through the snow in a one-horse open sleigh,
Over the fields we go, laughing all the way;
Bells on bob-tail ring, making spirits bright,
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh;
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

A day or two ago, I thought I'd take a ride,
And soon Miss Fanny Bright was seated by my side;
The horse was lean and lank; misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank, and we, we got up sot.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

A day or two ago, this story I must tell
I went out on the snow and on my back I fell;
A gent was riding by in a one-horse open sleigh,
He laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Now the ground is white; Go it while you're young,
Take the girls tonight and sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay, two-forty as his speed,
Hitch him to an open sleigh and crack! you'll take the lead.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.


===========================

Vive le vent

Paroles: Francis Blanche. Musique: Rolf Marbot 1948
Titre original: "Jingle bells"--------------------------------------------------------------------------------


Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...

Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson :
{au Refrain}

Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver !Số Lần Chấm:  
221

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 17,600
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hoài Thương
Người sửa: Tí Lười; chinrom 5/21/2003 12:08:19 PM