Nhạc Tân Nhạc

Bốn Ngả Ðường Quê Hương

Anh Bằng - Vũ Chương

Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi!
Non nước tôi tên gọi Việt Nam
Chinh chiến mang thêm nhiều gian nan
Ðồng hoang vắng cây héo khô bếp lạnh điêu tàn

Tôi đi từ Nam Quang, lúc Nam Bắc chia giòng máu
Băng qua giòng Hương Giang, tới miền lúa thơm Cà Mau
Tìm nguồn vui mới, tôi thề lên đường đi nối quê hương
Hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai vào tình thương
Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ
Tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no
Tôi có thân nhân ở bên đây
Tôi có anh em ở bên kia
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,905
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: tvmt
Người sửa: tvmt 4/9/2002 9:42:06 AM