Nhạc Tân Nhạc

Cô Hái Mơ

Phạm Duy

Thơ: Nguyễn Bính

Trình bày:
Hà Thanh

Trình bày:
Xuân Sơn

Lento
3/4

Thơ thẩn đường chiều
một khách thơ say nhìn
xa rặng núi xanh mờ
Khí trời trong sáng và êm ái
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư ? Đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần sắp tắt
Hay cô ở lại về cùng ta
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách Động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi !
Không giả lời tôi lấy một lời.
Cứ lặng mà đi
Rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt
lá mơ rơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tiếng Thu-Cô Hái Mơ, TH 154, Tinh Hoa ấn hành 1949
Tôi bắt đầu đi vào âm nhạc vào năm 1942 với bài thơ CÔ HÁI MƠ của Nguyễn Bính do tôi phổ thành ca khúc. Cũng cần kể thêm một số bài thơ khác của Huy Cận, Xuân Diệu... mà tôi phổ nhạc dở dang và bài CON ÐƯỜNG VUI mà tôi cùng Lê Vy, một thanh niên rất giỏi nhạc ở Hưng Yên, soạn ra vào trước và sau đó...
Bài CÔ HÁI MƠ là một trong những bài ca cải cách sơ khởi của nền Tân Nhạc Việt Nam. Trong những năm 1943-45, tôi có may mắn là người ca sĩ đầu tiên đi khắp mọi nơi ở trong nước để biểu dương một loại nhạc mới mẻ và rất hấp dẫn so với những loại nhạc cổ đang đi vào quên lãng. CÔ HÁI MƠ được phổ biến trong dịp này...

Phạm Duy


Số Lần Chấm:  
28

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 7,042
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: hoctro + Phạm Anh Dũng
Người sửa: TVMT; Học Trò; Helico ; hoctro 4/18/2003 4:02:26 PM