Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

I Started A Joke - Đời Như Trò Chơi

Lời Việt Leaqua

The Bee Gees

Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua


1.
Lúc - trò chơi bắt đầu
Mình cười đầy kiêu hãnh - bước - ngạo - nghễ
Giữa dòng - nước mắt người
Có ngờ đâu - ta đang cắt - tim - ta

2.
Khóc - mình ta giữa ngàn
Trò cười đời quen thói - bao - lời - chê
Để mình đau - riêng lấy mình
Bởi trò chơi - ta đã khơi

ĐK:
Ngắm - trời qua kẽ tay
Nằm đau giữa mây - mù không lối vui
Lằn roi - tự ta quất hằn
Lời đau nhói mình - lời nào ta đã từng

3.
Từ lúc - trò chơi hết giờ
Mộ phần chờ - ta - yên - giấc - ngàn - thu
Có gì đâu - ai vẫn cười !
Có gì đâu - nắng vẫn tươi !

ĐK:
Ngắm - trời qua kẽ tay
Nằm đau giữa mây - mù không lối vui
Lằn roi - tự ta quất hằn
Lời đau nhói mình - lời nào ta đã từng

4.
Rồi hết - trò chơi đã tàn
Tàn cuộc rồi  mới khóc : ai - cần - ta ?

Vắng mình ta - mây vẫn bồng - trăng - vàng !
Vắng mình ta - hoa vẫn ngóng - xuân -  sang !
Vắng mình ta - đâu  ai - thương - ai - nhớ - ai -  mong - chờ ???

-


Sài Gòn 07/08/2012
Leaqua


---

bài gốc

I Started A Joke
The Bee GeesI started a joke, which started the whole world crying,
But I didnt see that the joke was on me, oh no.

I started to cry, which started the whole world laughing,
Oh, if I'd only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head from things that Id said.

Til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head from things that Id said.

til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was one me.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,035
Nguồn: http://leaqua.blogspot.com/2012/08/toi-ang-nghe-co-nghe-si-robin-gibb-hat.html
Đăng bởi: Học Trò (8/31/2012)
Người gửi: