Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Feelings - Nỗi lòng

Lời Việt Leaqua

Morris Albert

Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua1/
Nỗi lòng,
buồn nào hơn từ nỗi lòng
Tình ta trao nàng thắm nồng
Làm sao quên hình bóng

Ướt dài,
lệ rơi trên từng tháng ngày
Tình ta trao nàng khó phai
Làm sao quên nàng mãi

Nỗi lòng,
sẽ mang theo hoài bao tiếc nhớ
Trách sao duyên tình cho ta gặp gỡ
Để em không về thêm nhớ

Nỗi nhớ
wo - o - o
mênh mang
wo - o - o
Chơi vơi
Vòng tay anh  ấm

2/
Nỗi lòng,
Vẫn như chưa từng mất em bao giờ
Và mãi như khi mình đã yêu dại khờ
Nhịp tim run lần nữa

Nỗi lòng,sẽ mang theo hoài bao tiếc nhớ
Trách sao duyên tình cho ta gặp gỡ
Để em không về thêm nhớ

Nỗi lòng,
Vẫn như chưa từng mất em bao giờ
Và mãi như khi mình nhớ thương mong chờ
Mình luôn bên đời nhé!

Nỗi nhớ
wo - o - o
mênh mang
wo - o - o
Chơi vơi
Vòng tay anh  ấm

Nỗi nhớ
wo - o - o
mênh mang
wo - o - o
Chơi vơi


---

Feelings


Feelings, nothing more than feelings,
trying to forget my feelings of love.
Teardrops rolling down on my face,
trying to forget my feelings of love.


Feelings, for all my life I'll feel it.
I wish I've never met you, girl; you'll never come again.


Feelings, wo-o-o feelings,
wo-o-o, feel you again in my arms.


Feelings, feelings like I've never lost you
and feelings like I've never have you again in my heart.


Feelings, for all my life I'll feel it.
I wish I've never met you, girl; you'll never come again.


Feelings, feelings like I've never lost you
and feelings like I've never have you again in my life.


Feelings, wo-o-o feelings,
wo-o-o, feelings again in my arms.
Feelings...
(repeat & fade)


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,078
Nguồn: http://leaqua.blogspot.com/2011/02/feelings-morris-albert-noi-long.html
Đăng bởi: Học Trò (1/8/2012)
Người gửi: