Nhạc Tân Nhạc

Một Mai Em Không Còn Trẻ

Phạm Anh Dũng

thơ phỏng dịch Sóng Việt Đàm Giang

Một mai tóc bạc buồn hiu
Em nghiêng bên lửa nâng niu sách tình (1)
Nhẩn nha đọc nhớ chuyện mình
Một thời đôi mắt diễm huyền quầng sâu

Lúc thời bao kẻ ngất ngây
Yêu em thật giả tình say khó bàn
Riêng anh yêu cả linh hồn
Yêu em yêu cả gánh buồn dung nhan

Cúi đầu bên lửa sáng lan
Em buồn thầm khẽ thở than Tình rời
Bước dần lên núi cao vời
Thoát thân mình giữa vùng trời đầy sao

Một mai em không còn trẻ

Tôi vẫn yêu em, vẫn mãi yêu em


Ghi chú.
(1) Sách tình: sách của Yeats, ông nói về tuyển tập thơ văn mà ông viết cho Maud, đối tượng của bài thơ.

***************************

WHEN YOU ARE OLD
When you are old and gray and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false and true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars.
Murmur, a little sadly, how Love fled,
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.


William Butler Yeats, 1892

********************* ***

Nghe Kyra Nguyễn hát (mp3):

http://www.box.net/shared/29qalzr6p4u4kfjkc74s


Số Lần Chấm:  
22

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,140
Nguồn: Sóng Việt Đàm Giang
Đăng bởi: phamanhdung (7/10/2011)
Người gửi: Sóng Việt Đàm Giang
Người sửa: phamanhdung,