Nhạc Tân Nhạc

Sắp Đến Tết Rồi (*)

Hoàng Vân

Sắp đến Tết rồi
Cả nhà rất vui
Mẹ đi may áo mới
Cháu đi thăm ông bà
...

Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui !
Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé !
Ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân nay em đã lớn
biết đi thăm ông bà


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,239
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/24/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;