Nhạc Tân Nhạc

Lời Chào Buổi Sáng

Nguyễn Thị Nhung

Trình bày:

Con chào bố ạ !
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về

Con chào bố ạ !
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,283
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/24/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;