Nhạc Tân Nhạc

Trả Lại Cho Nhau

Thái Thịnh

Nhìn em đi bên người ta ma trông thấy anh như xa lạ, người yêu thương đi vụt qua mà sao mắt anh như nhạt nhòa. Phút ban đầu chợt bỡ ngỡ, phút sau hiểu rằng đã lỡ đành như không quen hai đứa quay đi làm ngơ...

Nhìn người ta vui cùng em lòng anh nghĩ suy trong âm thầm, tình yêu anh trao về em là đang đúng hay đang sai lầm. Nếu yêu là trò cút bắt, có nhau để rồi sẽ mất thì anh xin em, xin hãy cho anh dừng lại...

Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa biết nói tiếng yêu đầu. Trả lại cho anh ngày xưa, ngày chưa nghĩ đến nỗi u sầu. Trả lại khi chưa gặp nhau, trả lại như chưa từng yêu thì dù tan vỡ lòng ta cũng không đau. Trả lại cho em giờ đây niềm vui mới có thêm một người. Trả lại cho anh giờ đây, niềm thưong đã mất đi một người. Trả lại nhau như vậy thôi giờ còn chi đâu người ơi nhũ lòng anh nói mình đã mất nhau rồi ...


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,316
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/2/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;