Nhạc Tân Nhạc

Ngày Ta Có Nhau (*)

Kỳ Phương

...


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,461
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (1/20/2008)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;