Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Giờ Ăn Đến Rồi

( sinh hoạt )

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi
Mời anh xơi, mời chị xơi
Nâng chén lên cao này
Nâng chén lên cao này
Ta cùng ăn, ta cùng xơiSố Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,557
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (12/30/2007)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;