Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Ước Mộng Tình Yêu (*)

Ngoại Quốc

lời Việt: Lan Anh

...


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,733
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (12/3/2007)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;