Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Thỏa Nỗi Nhớ Mong

( Dân Ca )

Dân ca Quan Họ

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i ,
riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông.
Dòng sông đôi bờ nước chảy lơ thơ i í i
Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i
đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ ,
bao giờ chứ cho nguôi.
Lại nhớ đến người i i i ...
Ra sông lại nhớ đến người,
chứ xuống sông i i i
xuống sông uống nước nước i í i
chứ dòng sông cho nguôi tấm lòng.
Thỏa nỗi nhớ mong í i i


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,862
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Dahuong
Người sửa: tvmt 11/1/2002 11:07:10 AM