Nhạc Tân Nhạc

Trăng Sáng

Phạm Anh Dũng

thơ Nguyễn Văn Thu

Trình bày:
Xuân Thanh

Nặng sao đằng đẵng cách xa xôi
Chết nhớ điên thương trăng giỡn ngươi
Đứt ruột giữa đêm rằm nguyệt sáng
Bao tròn bấy bận hỡi trăng tươi

Nguyệt có bao giờ nhớ đến tôi?
Trăng đêm tỏ rạng biết nhiêu người
Trải dài muôn cổ trăng rằm vẫn
thịt sắc hương da của vạn đời

Làm sao quên được đường trăng soi
Gợi nhớ trăng gương nguyệt của ai?
Không phải ai nào em chính nguyệt
Vặn vừa xuân mộng của tôi thôi

Trăng hỡi mười phương ấy chính em
Lìa xa nếu phải lòng đâu êm
Trái ngang khối nhẫn mùa thu gởi
Nói với ai đây? Nói với đêm!


TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD TÌNH LÀ HƯ KHÔNG
12 Tình Ca Phạm Anh Dũng
Tiếng Hát XUÂN THANH
Hòa Âm HUỲNH NHẬT TÂN
nhạc phổ thơ Du Tử Lê, BH, Vương Ngọc Long, Nguyễn Văn Thu và Chánh Thành

Liên lạc: NVTBRaoVat@aol.com


Số Lần Chấm:  
44

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,762
Nguồn: Nguyễn Văn Thu
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (12/18/2006)
Người gửi: Nguyễn Văn Thu
Người sửa: Pham Anh Dũng;