Nhạc Tân Nhạc

Nhớ Chiều Mưa

Cao Ngọc Dung

thơ Miên Thụy

Trình bày:
Miên Thụy


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,591
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (11/5/2006)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;