Nhạc Tân Nhạc

Cây Khế Sau Hè

Bắc Sơn

Từ bữa anh không về nữa cây khế sau hè cũng tàn rụng hết bông
Hoa rơi lâm tâm tím dòng sông kỷ niệm
Ngày nào bên nhau ta mơ ước mãi bền lâu

Giờ đã như sông vội vã theo nước xuôi dòng cuốn chìm mộng lứa đôi
Anh nơi xa xôi biết còn thương quê mẹ ?
Và người em xưa luôn mong ngóng anh ngày mưa

Điệp Khúc:
Anh ơi anh ơi cây khế sau hè như nhắc em hoài ngày xưa còn bé
Anh leo lên cao hái chum trái ngọt
vị ngọt quê hương anh có nhớ chăng ?

khi xưa đôi ta trông chốn quê nghèo mưa gió eo xèo mà không buồn khổ
em luôn bên anh với vườn trái ngọt
mặn mà duyên quê đượm nồng tình quê
------
Giờ đã chia ly nhiều ngã cây khế sau hè mấy mùa rụng hết bông
Phai thu sang đông lá vàng theo mong đợi
Mà ngoài sân xưa con chim khách không chào thưa….
Từ bữa anh không về nữa
cây khế sau nhà cũng tàn rụng hết bông
hoa rơi long tong, tím dòng sông kỷ niệm
ngày nào bên nhau, ta mơ ước mãi bền lâu

Giờ đã như sông vội vã theo nước xuôi dòng,
cuốn chìm mộng lứa đôi
anh nơi xa xôi biết còn thương quê mẹ
và người em xưa luôn mong ngóng anh ngày mưa

Anh ơi, anh ơi, cây khế sau hè
như nhắc em hoài ngày xưa còn bé
anh leo lên cao hái chùm trái ngọt
vị ngọt quê hương anh có nhớ chăng

Khi xưa đôi ta trong chốn quê nghèo
mưa gió eo xèo mà không buồn khổ
em luôn bên anh với vườn trái ngọt
mặn mà duyên quê, đượm nồng tình quê

Giờ đã chia ly nhiều ngã
cây khế sau hè mấy mùa rụng hết bông
phai thu sang đông, lá vàng theo mong đợi
mà ngoài sông xưa, con chim khách không chào thưa


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,317
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/4/2006)
Người gửi: DungHo